Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

Data: 2007/03/26
Zamawiający: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Katarzyna Wielkopolan, Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź, Tel. 0 42 632 76 56, Fax brak, E-mail barbararudzka@wp.pl
Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia:
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 125 (sanitariaty) w Łodzi, ul. Dzwonowa 18/20
CPV 45400000-1
Kryteria oceny ofert: Cena 100%
Termin : 2007/04/17
Miejsce składania ofert : Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji, Oddział Inwestycyjno - Majątkowy, 90-552 Łódź, ul. Kopernika 36, pok.8