JW 1145 BOLESŁAWIEC

Data: 2007/02/07
Zamawiający: JW 1145 BOLESŁAWIEC, Jarosław Przybyłowski, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 54, 59-702 BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC, Tel. 075 7381 635, Fax 075 7381 635, E-mail jw1145@wp.pl
Adres strony internetowej: www.23sba.sow.mil.pl.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa monitorów oraz materiałów eksploatacyjnych do zestawów komputerowych
Kryteria oceny ofert: Cena -100%
Termin : 2997/02/23
Miejsce składania ofert : JW 1145 Bolesławiec Aleja Wojska Polskiego 57-900 Bolesławiec