Gmina Miasta Sopotu

Data: 2007/03/22
Zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, Małgorzata Baniecka, Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, Tel. 0585507778, Fax 0585510381, E-mail ewas2904@interia.pl
Adres strony internetowej: www.sopot.pl
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont 2 szt tarasów w budynku żłobka przy ul. Armii Krajowej 58 w Sopocie.
Kryteria oceny ofert: 100% cena
Termin : 2007/04/30
Miejsce składania ofert : Kierownik żłobka Małgorzata Baniecka Sopot ul. Armii Krajowej 58